Träindustri

Segmentet som var grunden till företaget. Våra kunder inom träindustrin finns framförallt i snickerier, byggföretag och sågverk som vi servar med klingor, hyvelstål och fräsar.

Till många av våra återkommande kunder erbjuder vi regelbunden hämtning av verktyg för slipning och underhåll, innan vi kör ut dem igen.

”Vi samarbetar sedan 80-talet”

”Åslunga Pallen är en av Sveriges främsta tillverkare av pallar. Eftersom vi hanterar alla moment internt, från timmer till färdig produkt, har vi total uppsikt över kvaliteten. Bland annat därför känns det självklart att låta Ekdahls ansvara för skötseln av våra klingor. Vi har samarbetat med dem sedan de startade och är mycket nöjda.”

Stefan Nilsson, VD, Åsljunga Pallen