​Om oss

​Ekdahls Slipservice säljer, tillverkar och rekonditionerar skärande verktyg till svensk och dansk industri. Vi håller hög kvalitet, har mycket god repeterbarhet och snabba leveranser. En förutsättning för vår verksamhet är att vi ligger i framkant vad gäller kunskap och innovation inom skärande bearbetning. Stor vikt läggs därför vid kompetensutveckling samt att hålla den moderna maskinparken aktuell. Ekdahls Slipservice har även satt upp som mål att minska sin miljöpåverkan. Miljöfrågan ska integreras i verksamhetens alla delar. En del i detta arbete är att informera och utbilda våra kunder om vinsterna med att rekonditionera verktyg. Att på detta sätt återbruka verktygen är inte bara bra för miljön utan även en ekonomisk god affär.

Som ett led i miljöarbetet har vi investerat i en solcellsanläggning. Anläggningen togs i bruk i mitten av juni 2018 och har sedan dess bidragit till en ökad produktion av förnybar el men även till att minska av våra egna elkostnader. Vårt miljöarbete har uppmärksammats av Åstorps kommun som tilldelade oss årets hållbarhetspris 2018. 

Läs mer om priset