Årets Hållbarhetspris

Ekdahls slipservice vinnare av 2018 hållbarhetspris

Den 23 maj 2018 anordnandes Åstorps företagarfest för att dela ut pris till de företagare som under året utfört en prestation i kommunen. Vi på Ekdahls Slipservice är stolta vinnare av årets hållbarhetspris. Läs motivationen här:

”Vinnaren till Årets Hållbarhetspris i Åstorp 2018 visar en stor förståelse för att miljö- och klimatfrågan är ett gemensamt samhällsansvar och att en hållbar utveckling inte behöver ske på en bekostnad av ekonomisk tillväxt. Patrik Ekdahl och Ekdahls Slipservice AB har ett genomtänkt miljöarbete som lett till att de sänkt sin energiförbrukning och deras ambitiösa har dessutom lett till att mer grön el finns tillgänglig i elnätet så att fler kan ta del av den.”

 

Läs hela artikeln